วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1

       ข้าพเจ้าชื่อ ด.ช.กิติศักดิ์  พะวงสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 3 โรงเรียนถาวรานุกูล 
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 10 กำลังศึกษา 
       ทฤษฎีความรู้(Theory of  knowlage : TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือโปรแกรม Photo Card Maker
1.0.3 จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า "จะใช้ Photo Card Maker  สร้างไฟล์ ได้อย่างไร?" 
        การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น