วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1

       ข้าพเจ้าชื่อ ด.ช.กิติศักดิ์  พะวงสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 3 โรงเรียนถาวรานุกูล 
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 10 กำลังศึกษา 
       ทฤษฎีความรู้(Theory of  knowlage : TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือโปรแกรม Photo Card Maker
1.0.3 จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า "จะใช้ Photo Card Maker  สร้างไฟล์ ได้อย่างไร?" 
        การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการใช้งาน Photo Card Maker 1.0.3

ข้าพเจ้าจะใช้โปรแกรม Photo Card Maker ทำให้เราสามารถออกแบบการ์ดอวยพรสำหรับงานต่างๆ ได้แค่ปลายนิ้วคลิ๊ก โปรแกรมมาพร้อมกับเทมเพลทการ์ดต่างๆ   ได้อย่างไร?